Hur mycket kan ni öka försäljningen per
vecka med fler aktiva säljtimmar?

Det förekommer många, ofta grumliga och fantasifulla beskrivningar vad som bidrar till säljresultat. Agera Sales är experter på Säljeffektivitet. Vi vet vad det handlar om.

Prova redan nu i kalkylatorn, en av de variabler som förekommer, det som utgör ”Säljproduktivitet”, och vad enbart detta kan medföra i ökad lönsamhet.

En del av de företag vi hjälpt med säljeffektivitet..

1 Konsulting

Vi analyserar, modellerar samt implementerar säljprocesser med syfte att erhålla en högre säljeffektivitet.

2 Träning

Att utveckla säljare handlar om två saker. Att förändra beteenden och att skapa förutsättningar så att goda beteenden återupprepas kontinuerligt. För både säljare, säljchefer och grupper. Vi har tränat tusentals genom åren.

3 System

Vi erbjuder kundanpassade, webbaserade system som stödjer och mäter säljprocesser, prestationer och säljeffektivitet.

4 Urval

Vi stödjer rekryteringsprocessen genom att erbjuda ett testbatteri som indikerar säljarens framtida potentiella prestation.

5 Studier

Forskning inom försäljning som disciplin är blygsam. Vi genomför egna samt uppdragsbaserade studier i syfte att skapa klarhet i vad som åstadkommer hög säljeffektivitet.<


Fyll i din information för att ladda ner vår guide:
"Sanningen om Säljeffektivitet"

Copyright Ⓒ 2019 by Agera Sales