Training

Textbox Section
Förhandlingsutbildning för Svensk Skogsindustri

Förhandlingsutbildning för Svensk Skogsindustri

Erfarenhet och förståelse
Agera Sales har genomfört utbildning och träning för skogsindustriella företag i över 20 år. VI har därför god insikt och förståelse av branschen.
Till detta kan vi nu stolt också konstatera att vi besitter en utomordentlig kompetens inom förhandlingsområdet. Vår konsult Stellan Sundström har inte bara genomfört träningar runt om i världen utan också i den bransch som du själv representerar; Svensk Skogsindustri!
Läs mer >>>